TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00088

Kedvezményezett: KORLÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Korlát község belterületi vízrendezése
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00088
Korlát Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00088 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.


Jelen projekt célja az intelligens, fenntartható növekedés az uniós stratégiával összhangban, továbbá az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható települési környezet kialakítása.


A projekt által fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvíz védelmi rendszer értéke mintegy 535 méter.
A projekt megvalósulási helyszíne Korlát település. A kivitelezési munkálatok a Korlát 150, 135, 123, 156, 068, 067, 066, 075 hrsz.-ú ingatlanokat érintik.


A beruházás összköltsége: 71 647 180-., mely 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.09.15.